TURNIEJ


Nauczcie grać dzieci w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni
( Paul Morphy)


I Otwarte Mistrzostwa Woli Justowskiej dla dzieci do lat 12 w szachach

 1. Cel zawodów
  • Wyłonienie Mistrzów Woli Justowskiej w poszczególnych grupach ( C10, C12, D10,D12)
  • Promocja Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie
  • Popularyzacja gry szachowej w szkołach
  • Podnoszenie umiejętności sportowych ( zasady fair play )wśród dzieci
  • Kształtowanie wśród uczniów kreatywności, koncentracji, cierpliwości, wytrzymałości oraz odporności na stres
  • Promowanie umysłowego wysiłku oraz analitycznego myślenia
  • Zapewnienie pożytecznej rozrywki w wolnym czasie od nauki
 2. Organizator
  • Edyta Szromba Szkoła Szachowa
 3. Termin i miejsce
  • Szkoła Podstawowa nr 72 ul Modrzewiowa 23 w Krakowie
  • 18 czerwca 2016 roku podczas Festynu Szkolnego ( sobota)
  • Weryfikacja zgłoszeń do 9.45
  • I runda godz.10
  • planowane zakończenie 14.30
 4. System rozgrywek
  • system szwajcarski na dystansie 6 rund
  • tempo 15 minut dla zawodnika
  • kojarzenie komputerowe
  • rozgrywki w dwóch grupach wiekowych C10 i D 10 oraz D12 i C12
 5. Nagrody
  • Puchary za I miejsce w poszczególnych grupach wiekowych u chłopców i dziewczynek
  • Medale i dyplomy za miejsca I-III
  • nagrody rzeczowe do 6 miejsca
  • pamiątkowe medale dla każdego zawodnika
  • Puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju
 6. Zgłoszenia
  • liczba miejsc ograniczona do 60 zawodników
  • decyduje kolejność zgłoszeń
  • zgłoszenia na adres edyta.szromba@gmail.com lub telefonicznie
  • przyjmowanie zgłoszeń do dnia poprzedzającego zawody
 7. Wpisowe
  • 20 zł od każdego zawodnika w gotówce w dniu zawodów
 8. Ustalenia końcowe
  • W turnieju obowiązują przepisy gry FIDE zmodyfikowane przez organizatora pod kątem amatorów
  • O kolejności miejsc w turnieju decyduje większa ilość zdobytych punktów, a przy ich równości kolejno:
  a) średni Buchholtz (z odliczeniem najsłabszego i najlepszego wyniku)
  b) pełny Buchholtz
  c) progres
  d) wynik partii bezpośredniej
  e) losowanie.
  • Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację komunikatu
  • Organizator zapewnia sprzęt szachowy dla 60 zawodników
  • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
  • Opiekę nad zawodnikami sprawują rodzice/opiekunowie
  • Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Szkołę Szachową Edyta Szromba, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.